INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
I NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Skorzystaj z naszego zamiłowania do jakości i zapewnij sobie solidnego partnera. Poznaj nasze usługi, system i metody pracy.

Teamwork is the secret that make common people achieve uncommon result

Ifeanyi Enoch Onuoha

USŁUGI

Containmentico
CSL1 & CSL2ico
Rework operations
-działania naprawcze
ico
Incoming inspection on order
-inspekcja wejściowa na żądanie
ico

Containment

Przeprowadzamy selekcję komponentów i produktów w celu zapewnienia ciągłości w procesie produkcyjnym. Selekcja ta może być statystyczna lub stuprocentowa, wizualna lub przy użyciu narzędzi pomiarowych.
Korzyści: Natychmiastowe działania mające na celu pozyskanie tylko zgodnych komponentów umożliwiają kontynuowanie procesu produkcyjnego.Zapobiegają dalszym stratom produkcyjnym, tym samym finalnie minimalizują koszty wynikające z pojawienia się niezgodności w procesie. Dają czas na znalezienie rzeczywistego źródła problemu i podjęcia właściwych działań korygujących.

CSL1 & CSL2

Controlled Shipping Level 1 jest częścią procesu eskalacji i standaryzowanego procesu, precyzyjnie zdefiniowanego między odbiorcą i dostawcą konkretnej części. W CSL1 proces selekcji 100% "offline", poza linią, odbywa się u producenta wadliwych części. Ma na celu zapobieganie przedostawaniu się niezgodnych dostaw do dalszych procesów przetwarzania, poprzez wysyłkę tylko zgodnych dostaw. Podejmujemy natychmiastowe działania w celu eliminacji niezgodności w dostawach. Controlled Shipping Level 2 to pogłębione i bardziej zaawansowane działania mające na celu udoskonalenie procesu eskalacyjnego CSL. Drugi etap weryfikacji 100% części odbywa się u odbiorcy.
Controlled Shipping umożliwia zatrzymanie dostaw zawierających części nieodpowiadające wymaganiom klienta. Ten po wykryciu nieprawidłowości powiadamia dostawcę, o natychmiastowym wdrożeniu dodatkowych procedur w ramach Controlled Shipping. Najczęściej stosuje się trzy poziomy Controlled Shipping ? CSL 1 (Controlled Shipping Level 1), CSL 2 (Controlled Shipping Level 2) i CSL 3 (Controlled Shipping Level 3).

Wprowadzenie CSL 1 oznacza natychmiastowe wdrożenie dodatkowej 100% kontroli przez pracowników dostawcy, w celu wyeliminowania dostaw zawierających produkty wadliwe. Instrukcję dotyczącą kontroli jakości musi zaakceptować klient. Potwierdzenie odbycia 100% kontroli musi nastąpić poprzez oznakowanie części (np.: zielona kropka, etykieta, pieczątka).
CSL 2 wprowadzony zostaje w przypadku, gdy kontrola CSL 1 nie przynosi pożądanych rezultatów i klient nadal otrzymuje dostawy zawierające produkty nieodpowiadające wymaganiom. Wyższy poziom Controlled Shipping oznacza, że kontrola prowadzona jest przez firmę zewnętrzną i odbywa się poza linią produkcyjną (czasami również w magazynie klienta). Koszty operacji związanych z CSL 2 w całości pokrywane są przez dostawcę. Wprowadzenie CSL 2 nie kończy procesu prowadzonego w ramach CSL 1, oba rodzaje kontroli toczą się równolegle. Okres, w jakim prowadzona będzie kontrola jakości CSL 2, określony jest precyzyjnie w kontrakcie i na ogół wyrażony jest liczbą dni, w których nie zostaną wykryte produkty niespełniające wymagań.
Jeżeli CSL2 trwa przez dłuższy okres czasu może to oznaczać, że dostawca nie jest w stanie wprowadzić skutecznych działań, aby poprawić proces produkcyjny lub wprowadzić należytą kontrolę jakości w swoim procesie.
W takiej sytuacji klient może zdecydować się na wprowadzenie CSL 3 (New Business Hold). CSL 3 oznacza w zależności od kontraktu i aktualnej sytuacji , że klient zaprzestaje całkowicie współpracy z dostawcą (musi wprowadzić nowego, jeśli nie ma alternatywnego) lub ogranicza przyjmowanie od niego dostaw.

Korzyści: Skuteczne wyeliminowanie z dostaw wadliwych komponentów i niedopuszczanie ich do procesów produkcji. Zmniejszanie strat i kosztów.

Rework operations
-działania naprawcze

Działania naprawcze komponentów i wyrobów. Podejmujemy się monitorowania jakości dostarczanych
komponentów i wyrobów, a także ich wymiany lub naprawy.
Korzyści: Wprowadzanie do procesu produkcji wyłącznie produktów spełniających wymagania jakości. Usunięcie zablokowanych zapasów magazynowych.

Incoming inspection on order
-inspekcja wejściowa na żądanie

Inspekcja wejściowa na żądanie jest propozycją przekazania zadań i funkcji, realizowanych w zakresie kontroli jakości dostaw, wyspecjalizowanemu działowi SQA (Supplier Quality Assurance), w którym pracują inżynierowie i kontrolerzy jakości.
Korzyści: Utworzenie w przedsiębiorstwie odrębnego działu odpowiedzialnego za kontrolę dostaw i rozwój bazy dostawców. Minimalizacja strat i kosztów wynikających z niezgodności pochodzących od dostawców zewnętrznych. Kontrola jakości odbywa się na samym początku procesu. Standaryzowanie zasad i reguł dotyczących respektowania wymagań klienta.

SZANUJEMY TWÓJ
CZAS I PIENIĄDZE

Nasze produkty i usługi umożliwiają szybsze i skuteczniejsze wykrycie niezgodności. Naszym prymarnym celem jest satysfakcja Klienta, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie oferowane przez nas usługi były kompleksowe, dopasowane do potrzeb i oczekiwań oraz realizowane na najwyższym poziomie.
Rekrutacja pracowników w naszej firmie jest procesem wymagającym i wieloetapowym, ale dzięki temu mamy pewność, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie

Podstawowym problemem w kontroli jakości, jest ograniczenie w możliwościach natychmiastowego zareagowania i podjęcia działań. Nasza metodologia rozwiązuje ten problem, poprzez dostarczanie unikalnego i niezawodnego systemu kontroli.

Esencją Qsense są...

... liczby. W ten sposób mierzymy naszą efektywność.
Zobacz jakie korzyści płyną z tego dla Ciebie:

REALNY CZAS
TRWANIA CYKLU
WYELIMINOWANIE
MARNOTRAWSTWA Z
PROCESU PRACY
NOWOCZESNA
KOMUNIKACJA
ZWALIDOWANY
SYSTEM POMIAROWY
MSE
STATYSTYCZNA
KONTROLA
MERYTORYCZNY
OPIS PROBLEMU

REALNY CZAS
TRWANIA CYKLU

30
uzyskany dzięki zastosowaniu Methods Time Measurement (MTM).
W rezultacie nawet 30% mniej czasu poświęconego na selekcję.

WYELIMINOWANIE
MARNOTRAWSTWA Z
PROCESU PRACY

20
poprzez wprowadzenie optymalnych procesów, systemów i standardów pracy. W rezultacie nawet 20% mniej czasu poświęconego na selekcję.

NOWOCZESNA
KOMUNIKACJA

RDOS
za pomocą naszego innowacyjnego systemu IT - RDOS (Real Data Output System). Postęp prac prezentowany jest w czasie rzeczywistym, a Klient ma do niego dostęp w każdej chwili, z dowolnego miejsca, korzystając jedynie ze swojego smartfona, tabletu lub komputera. Umożliwia to szybszą reakcję i daje dodatkowy czas na podjęcie właściwych decyzji czy eskalacji.

ZWALIDOWANY
SYSTEM POMIAROWY
MSE

100
pozwala nam ze 100% skutecznością identyfikować niezgodności.

STATYSTYCZNA
KONTROLA

60
obniża koszty selekcji nawet o 60% i ułatwia podjęcie właściwych decyzji.

MERYTORYCZNY
OPIS PROBLEMU

ico
w formacie A3 ułatwi pracę inżynierowi. Wystarczy wkleić go w raport 8D. Inżynier zyskuje przede wszystkim czas na analizę przyczyny źródłowej i wprowadzenie działań korygujących.